Parlem d´energies renovables (a partir d´ara ens hi referim com a EERR) com aquelles fonts d´energia que no són finites i que es troben presents en la natura gràcies a processos que són naturals. En els darrers vint anys, les EERR han sigut l´energia autòctona que més ha evolucionat.

Malgrat això, l´actual incertesa legislativa que suposen els constants canvis normatius en matèria energètica, esdevé el principal topall per la seva pròxima consolidació. En aquesta segona edició de les Jornades, volem  debatre i conèixer l´opinió dels docents i donar a conèixer també, iniciatives de diferent naturalesa (públiques, divulgatives, científiques...) que ens demostren que el sector de les EERR esdevenen un element clau de futur.