Amb aquests Tallers es visibilitza un treball conjunt entre professorat de secundària i professorat universitari per tal d´intercanviar i conèixer pràctiques d´aula que permetin consolidar la relació entre ambdues etapes educatives. L´objectiu comú, és promoure el gust i l´estima per la Tecnologia i els estudis tecnològics.