L'Equip ICE de ciències de la Universitat de Girona presenta un espai, adreçat a docents d'ESO per intercanviar i compartir experiències, pràctiques, sortides i maneres de fer.

QUI SOM?

Som un equip d’onze professionals de l’educació, mestres i psicopedagogs, que ens uneix la inquietud de conèixer i compartir el Projecte Escolta’m.  Ens trobem bi-mensualment amb l’objectiu d’aprendre i créixer com a persones. Treballem a les escoles de les comarques del Baix Empordà , de la Selva i del Gironès.

La riquesa del grup es troba en la diversitat dels punts de vista (equip directiu, tutors, especialistes, EAP) i de l’experiència de portar-lo a la pràctica. La meitat de l’equip porta més de 4 anys dinamitzant el projecte a les seves escoles.

L’objectiu que ens mou a crear el grup de treball és la necessitat de, per una banda, formar-nos com a referents en la funció d’acompanyar i assessorar els tutors de les escoles; i per l’altra donar a conèixer el Projecte en el territori, bé sigui en les trobades de Caps d’Estudi, exposant les experiències en Jornades, o en la difusió de Bones Pràctiques impulsades des dels Serveis Educatius.

Les components del grup de treball, formades en psicomotricitat educativa i terapèutica, partim de trajectòries diferents, i compartim la mateixa mirada cap a l’infant. Ens referim a una mirada global que integra les dimensions corporal, cognitiva, afectiva i social.

Treballem des del cos en relació, entenent el cos del nen com a mitjà fonamental tant poder-se conèixer a ell mateix, com per connectar amb els altres i amb el món que l’envolta.

Com a psicomotricistes basem la nostra intervenció en oferir seguretat afectiva i educativa, per tal de donar a l’ infant la possibilitat de realitzar un itinerari maduratiu que va del plaer d’actuar, al plaer de pensar, garantint el seu desig d’aprendre, adquirint unes bones habilitats emocionals i de comunicació.